Iz godine u godinu staklo uzima sve veći značaj u građevinarstvu kao materijal budućnosti koji može da zameni dosadašnje materijale, npr. ciglu, blok, itd…

Svojim karakteristikama postiže kompletnu termoizolacionu, akustičnu, solarnu, UV zaštitu te se kompletne zgrade oblažu staklima – staklenim fasadama.

Ove fasade se intenzivno koriste na modernim poslovnim objektima poslednjih godina.

Kvalitetan izbor staklenih fasada ima za cilj postizanje željenih rezultata ( propustnost svetla, K-vrednost, solarni faktor), kako u samom objektu, tako i u spoljašnjem izgledu zgrade (spoljašnja refleksija, boja zgrade, itd..).

Kada se vrši izbor fasade, profila i stakla mora de se vodi računa o sledećim faktorima:

  • namena objekta,
  • geografski položaj istog,
  • prosečna brzina vetrova za to područje,
  • statički proračun nosivosti cele konstrukcije,
  • diletacija objekta u radnim uslovima,
  • godišnje sleganje objekta, i to sve u cilju pravilne instalacije profila i stakala.

Ako se nepoštuju pravila proračuna fasade dolazi da pucanja odnosno razdvajanja stakla od konstrukcije.