LAMINIRANA STAKLA

Sigurnosno laminirano staklo

Laminirano staklo sastoji se iz više slojeva, spojeno specijalnom folijom odgovarajućom tehnologijom.

Laminirano staklo može da se pravi u velikom broju kombinacija u zavisnosti od potrebe i zahteva koji treba zadovoljiti. Kako će se izvršiti kombinacija stakla i folije, zavisi od svrhe primene koju treba da zadovolji proizvod: zaštita od udara, zaštita od krađe i zaštita od probijanja metka (pancir staklo).

Po potrebi ova stakla mogu biti kako ravna tako i savijena.